Υπεύθυνη επικοινωνίας: Olena Kozhykova
Email: international@domspain.eu

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Anna Becevel
Email: anna.becevel@tudublin.ie

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Tina Baloh
Email: tina.baloh@upi.si

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Άθως Χαραλαμπίδης
Email: info@emphasyscentre.com

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Ζαφειροπούλου
Email: n.zafeiropoulou@idec.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.

    KA220-ADU – Συνεργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων
    2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772