Η κοινοπραξία του έργου BLIIT

Σχετικά με την ομάδα μας

UPI Žalec

Είναι ένα δημόσιο, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων που ιδρύθηκε το 1975. Το UPI Žalec παρέχει πολυάριθμα προγράμματα τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσίες καθοδήγησης και συμβουλευτικής στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 
Εκτός από την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το ευρύ κοινό ενηλίκων, ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες εκπαιδευομένων, όπως οι άνεργοι, οι γυναίκες με χαμηλά προσόντα, οι μετανάστες και γενικά οι ενήλικες με ελάχιστα προσόντα.

Website
Facebook

DomSpain

Η DomSpain διαθέτει μια ομάδα πληροφορικής με υψηλά προσόντα που έχει υλοποιήσει διάφορα έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που αφορούν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών.
 
Πρόκειται για μια εταιρεία κατάρτισης και παροχής συμβουλών που δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Ισπανίας και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχήματα μέσω ενός καλά εδραιωμένου δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό.


Website
Facebook

TU Dublin

Το TU Dublin, το πρώτο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, είναι το μέρος όπου οι φοιτητές με γνώμονα τη σταδιοδρομία, το αφοσιωμένο προσωπικό και η ακαδημαϊκή αριστεία στην επιστήμη, τις τέχνες, τις επιχειρήσεις, τη μηχανική και την τεχνολογία συγκλίνουν για να δημιουργήσουν τους ηγέτες του αύριο.
 
Η Σχολή Επιστήμης Υπολογιστών του TU Dublin (City Campus) φιλοξενεί μια αναπτυγμένη ερευνητική κοινότητα που ασχολείται με την εφαρμογή της καινοτομίας και της τεχνολογίας για την επίλυση των πιο πιεστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση, η βιομηχανία και η κοινωνία.

Website
Twitter

Emphasys Centre

Το Emphasys Centre ιδρύθηκε το 1998 και λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης στις ΤΠΕ, Έρευνας και Ανάπτυξης Λογισμικού εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Είναι οργανωμένο σε 4 αλληλένδετα τμήματα: 
 
1. Τμήμα Εκπαίδευσης
2. Τμήμα κατάρτισης ΤΠΕ
3. Τμήμα Έρευνας
4. Τμήμα Ανάπτυξης Λογισμικού

IDEC

Η IDEC είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κατάρτισης και εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά από το 1989.
 
Στα 30 χρόνια της δραστηριότητάς της έχει επιτύχει ένα συνδυασμό εμπειρίας και τεχνογνωσίας που εμπλουτίζεται συνεχώς με τις ιδέες και την καινοτομία των νέων συνεργατών της.

Website
Facebook

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές.

KA220-ADU – Συνεργασίες στην εκπαίδευση ενηλίκων
2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772