BLITT

Postani mojster kombiniranega učenja

Cilji

NAPREDNI TRENING

Usposabljanje izobraževalcev odraslih s ciljem, da postanejo mojstri kombiniranega učenja ter da lahko usposabljajo in motivirajo druge učitelje za uporabo kombiniranega učenja.

OPOLNOMOČENJE ORGANIZACIJ

Povečanje zmogljivosti organizacij za izobraževanje odraslih na področju ponudbe kombiniranega učenja.

IZBOLJŠANJE SPRETNOSTI

Izboljšanje spretnosti izobraževalcev odraslih na področju kombiniranega učenja.

IZBOLJŠEVANJE UČENJA

Izboljšanje usposabljanja na področju izobraževanja odraslih na področju inovativnih metodologij poučevanja z uporabo IKT.

Projektni partnerji

KAJ ŽELIMO DOSEČI?

  • 1.Razširiti in razviti kompetence izobraževalcev odraslih na področju kombiniranega učenja 
     
  • 2.Izboljšati zmogljivosti organizacij za izobraževanje odraslih pri ponudbi tečajev kombiniranega učenja
     
  • 3.Ustvariti možnosti za bolj prilagodljive izobraževalne programe za udeležence izobraževanja odraslih v različnih evropskih državah

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje.

KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih
2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772