Orodja za usposabljanje za izobraževalce odraslih

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje.

KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih
2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772