BLITT partnerstvo

O našem timu

UPI Žalec

Je javna zavod za izobraževanje in usposabljanje odraslih, ustanovljen leta 1975. UPI Žalec izvaja številne programe formalnega in neformalnega izobraževanja ter storitve usmerjanja in svetovanja na področju izobraževanja odraslih.
 
Poleg zagotavljanja izobraževalnih programov za splošno odraslo javnost organizacija daje poseben poudarek ranljivim skupinam, kot so brezposelni, nizko kvalificirane ženske, migranti in nizko kvalificirani odrasli na splošno.

Website
Facebook

DomSpain

Je podjetje za usposabljanje in svetovanje, ki deluje na nacionalni in mednarodni ravni. 

DomSpain ima visoko usposobljeno ekipo za informacijsko tehnologijo. Javnemu in zasebnemu sektorju v Španiji ponuja različne storitve, prek dobro vzpostavljene mreže partnerjev v tujini pa dejavno sodeluje v mednarodnih shemah.

Website
Facebook

TU Dublin

TU Dublin, prva tehnološka univerza na Irskem, je mesto, kjer se združujejo poklicno usmerjeni študenti, predano osebje in akademska odličnost na področju znanosti, umetnosti, poslovanja, inženirstva in tehnologije, da bi ustvarili voditelje prihodnosti.
 
Šola za računalništvo TU Dublin gosti cvetočo raziskovalno skupnost, ki se ukvarja z uporabo inovacij in tehnologije za reševanje najbolj perečih izzivov, s katerimi se soočajo izobraževanje, industrija in družba.

Website

Twitter

Emphasys Centre

Center Emphasys je bil ustanovljen leta 1998 in deluje kot center za izobraževanje, usposabljanje na področju IKT, raziskave in razvoj programske opreme, ki ga je odobrilo ciprsko ministrstvo za izobraževanje, kulturo, šport in mladino. Organiziran je v štiri medsebojno povezane oddelke:

1. Oddelek za izobraževanje
2. Oddelek za usposabljanje na področju IKT
3. Oddelek za raziskave
4. Oddelek za razvoj programske opreme

IDEC

IDEC je podjetje, specializirano za poslovno svetovanje, storitve usposabljanja in visokotehnološke aplikacije. Od leta 1989 deluje na grškem in mednarodnem trgu.
 
V 30 letih delovanja je doseglo kombinacijo izkušenj in znanja, ki jo nenehno bogati z idejami in inovacijami svojih novih partnerjev.

Website
Facebook

Financira Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Niti Evropska unija niti EACEA ne moreta biti odgovorna zanje.

KA220-ADU – Partnerstva za sodelovanje v izobraževanju odraslih
2021-1-SI01-KA220-ADU-000037772